STAROSTWO POWIATOWE W LIMANOWEJ – WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY 

#pozwolenienabudowę #prawobudowlane #powiatlimanowski #starostwo

WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY

Kontakt – adres, telefon, godziny otwarcia

ul. J. Marka 9 budynek B
34-600 Limanowa
pok. (107, 108, 109, 134)

Tel. (18) 33-37-871

Strona www: https://bip.malopolska.pl/splimanowa,m,281367,informacje.html
E-mail: budownictwo@powiat.limanowski.pl
E-budownictwo: https://e-budownictwo.gunb.gov.pl/

Druki do pobrania:

Co możesz załatwić w Starostwie Powiatowym w Limanowej – Wydział Budownictwa i Architektury?

Starostwo Powiatowe w Limanowej – Wydział Budownictwa i Architektury to organ administracji publicznej, który zajmuje się sprawami związanymi z budownictwem i nadzorem budowlanym na terenie powiatu limanowskiego. W Starostwie Powiatowym w Limanowej – Wydziale Budownictwa i Architektury możesz załatwić m.in.:

– wniosek o pozwolenie na budowę, użytkowanie, legalizację lub umorzenie postępowania administracyjnego w sprawach budowlanych;
– zawiadomienie o zakończeniu budowy lub o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych;
– informację o stanie technicznym obiektu budowlanego lub o przyczynach powstania katastrofy budowlanej;
– skargę lub wniosek do Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego, jeśli nie zgadzasz się z działaniami wojewódzkich inspektorów nadzoru budowlanego lub wojewodów;
– konsultację z pracownikami Wydziału Budownictwa i Architektury w sprawach związanych z prawem budowlanym i normami technicznymi.

Aby załatwić sprawę w Starostwie Powiatowym w Limanowej – Wydziale Budownictwa i Architektury, musisz wypełnić odpowiedni druk wniosku lub zawiadomienia, który możesz pobrać z naszej strony lub odebrać w siedzibie Wydziału. Następnie musisz złożyć dokumenty w biurze obsługi interesanta lub wysłać je pocztą. Niektóre sprawy możesz również załatwić przez Internet, korzystając z portalu E-budownictwo.

Czym zajmuje się Wydział Budownictwa i Architektury w Starostwie Powiatowym w Limanowej?

Wydział zajmuje się sprawami z zakresu administracji architektoniczno – budowlanej, w ramach swoich kompetencji, takimi jak:

 • Ustanawianie obowiązku nadzoru inspektorskiego.
 • Udzielanie pozwolenia na budowę obiektów budowlanych, budynków i budowli w formie decyzji.
 • Przyjmowanie zgłoszeń o zamiarze wykonania robót budowlanych.
 • Wydawanie decyzji o sprzeciwie do zgłoszeń o zamiarze wykonania robót budowlanych.
 • Ustanawianie obowiązku uzyskania pozwolenia na wykonanie obiektu lub robót objętych zgłoszeniem w formie decyzji.
 • Przyjmowanie zgłoszeń o rozbiórce budynków, budowli, obiektów i urządzeń budowlanych.
 • Ustanawianie obowiązku uzyskania pozwolenia na rozbiórkę.
 • Żądanie przedstawienia danych o obiekcie lub prowadzeniu robót rozbiórkowych.
 • Udzielanie pozwolenia na budowę całego zamierzenia lub wybranych obiektów mogących samodzielnie funkcjonować.
 • Zatwierdzanie projektu budowlanego.
 • Sprawdzanie projektów zagospodarowania, co do zgodności rozwiązań z przepisami techniczno budowlanymi.
 • Ustanawianie obowiązku usunięcia wskazanych nieprawidłowości w projekcie budowlanym.
 • Odmowa zatwierdzania projektu budowlanego i udzielania pozwolenia na budowę na terenie, na którym znajduje się obiekt budowlany w stosunku, do którego orzeczono nakaz rozbiórki.
 • Wydawanie decyzji o zmianie pozwolenia na budowę w przypadku zamierzonych zmian w stosunku do zatwierdzonego projektu budowlanego.
 • Uchylenie decyzji o pozwoleniu na budowę w przypadku istotnego odstępstwa od zatwierdzonego projektu.
 • Wydawanie decyzji o wygaśnięciu pozwolenia na budowę , oraz wydawanie nowej decyzji o pozwoleniu na budowę.
 • Prowadzenie rejestru wniosków o pozwoleniu na budowę.
 • Prowadzenie rejestru wydanych decyzji o pozwoleniu na budowę oraz archiwizowanie dokumentów związanych z decyzją przez okres istnienia obiektu.
 • Przenoszenie pozwolenia na budowę na rzecz innej osoby.
 • Wydawanie dzienników budowy.
 • Ustanawianie obowiązku geodezyjnego wyznaczenia w terenie oraz po wybudowaniu geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w stosunku do obiektów budowlanych wymagających zgłoszenia.
 • Przekazywanie kopii ostatecznych decyzji wraz z projektem budowlanym do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.
 • Wydawanie decyzji o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości.
 • Wydawanie decyzji o zmianie sposobu użytkowania obiektu.
 • Stwierdzanie obowiązku sporządzania raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
 • Przeprowadzanie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko.
 • Wydawanie zaświadczeń właścicielowi domu jednorodzinnego potwierdzającego powierzchnie użytkowania i wyposażenie techniczne domu.
 • Przyjmowanie kopii uchwalonych planów zagospodarowania przestrzennego gminy.
 • Prowadzenie analizy studiów z zakresu zagospodarowania przestrzennego odnoszących się do obszaru i zagadnień jego rozwoju.
 • Opiniowanie projektów planów zagospodarowania przestrzennego województwa.
 • Potwierdzenie spełnienia wymagań samodzielnego lokalu mieszkalnego dla celów ustanowienia odrębnej własności lokali.
 • Wydawanie zaświadczeń o potwierdzeniu oświadczenia inwestora o wielkości udziału infrastruktury towarzyszącej wykorzystywanej dla potrzeb budownictwa mieszkalnego.
 • Uczestnictwo w posiedzeniach ZUDP.
 • Sporządzanie spisów zdawczo – odbiorczych akt do archiwum.
 • Udostępnienie na wniosek zainteresowanych stron informacji publicznych wchodzący w zakres merytoryczny Wydziału.
 • Sporządzanie i przekazywanie sprawozdań dla Głównego Urzędu Statystycznego.
 • Przekazywanie kopii ostatecznych decyzji o pozwoleniu na budowę oraz kopii zgłoszeń do Urzędów Gmin i Urzędów Miast powiatu limanowskiego.”

Pomoc w procedurach odbiorowych, zgłoszeniach oraz przy kontaktach z Wydziałem Budownictwa i Architektury w Starostwie Powiatowym w Limanowej

Jeśli planujesz budowę, przebudowę lub rozbudowę swojego domu lub innego obiektu budowlanego, musisz liczyć się z koniecznością załatwienia wielu formalności związanych z prawem budowlanym. Nie jest to proste, zwłaszcza jeśli nie masz doświadczenia i wiedzy w tej dziedzinie. Dlatego warto skorzystać z pomocy profesjonalnej firmy inżynierskiej, która pomoże ci w składaniu wniosków, kontakcie z nadzorem, odbiorach i zgłoszeniach w nadzorze budowlanym.

Firma B&A Group to zespół wykwalifikowanych inżynierów, inspektorów oraz projektantów, którzy mają wieloletnie doświadczenie w branży budowlanej. Firma B&A Group oferuje kompleksowe usługi nadzoru budowlanego na terenie powiatu limanowskiego i okolic. 

Nasza firma pomoże ci w:
– Przygotowaniu i złożeniu wniosków o rozpoczęcie budowy lub jej zakończenie, pozwolenie na użytkowanie, legalizację, umorzenie postępowania administracyjnego i inne sprawy budowlane. Firma B&A Group zna wszystkie wymagania i procedury, jakie należy spełnić, aby uzyskać pozytywną decyzję z urzędu nadzoru budowlanego. Firma B&A Group wypełni za ciebie odpowiednie druki. Firma B&A Group doradzi ci, jakie dokumenty i załączniki musisz dołączyć do wniosku, aby zwiększyć szanse na jego przyjęcie.
– Nawiązaniu i utrzymaniu kontaktu z Wydziałem Budownictwa i Architektury. Firma B&A Group będzie reprezentować cię przed Wydziałem Budownictwa i Architektury i dbać o to, aby twoja inwestycja przebiegała zgodnie z prawem i normami technicznymi. Firma B&A Group będzie informować cię o postępach i wynikach postępowania administracyjnego, a także o ewentualnych uwagach i zastrzeżeniach ze strony Wydziału. Firma B&A Group będzie również negocjować i rozwiązywać wszelkie spory i problemy, które mogą pojawić się w trakcie realizacji inwestycji.
– Przeprowadzeniu odbiorów i zgłoszeniach w Wydziale Budownictwa i Architektury. Firma B&A Group będzie towarzyszyć ci podczas odbiorów technicznych i końcowych obiektu budowlanego, sprawdzając i potwierdzając jego jakość i zgodność z projektem, warunkami umowy, przepisami prawa i normami technicznymi. Firma B&A Group wystawi ci certyfikaty i protokoły odbioru odbioru, które będą niezbędne do uzyskania pozwolenia na użytkowanie lub zgłoszenia zakończenia budowy obiektu budowlanego. Firma B&A Group pomoże ci również w złożeniu zawiadomienia o zakończeniu budowy lub zawiadomienia o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych.

Skorzystanie z pomocy firmy B&A Group to gwarancja oszczędności czasu, pieniędzy i nerwów. Firma B&A Group zapewni ci profesjonalną i kompleksową obsługę na każdym etapie twojej inwestycji budowlanej. Firma B&A Group to partner, na którym możesz polegać. Skontaktuj się z nami i dowiedz się więcej o naszej ofercie.

Firma B&A Group to nie tylko firma zajmująca się nadzorami budowlanymi, ale także firma doradcza i projektowa. Firma B&A Group może pomóc ci w:

– Przygotowaniu i opracowaniu projektu budowlanego lub adaptacji projektu gotowego do twoich potrzeb i oczekiwań. Firma B&A Group ma doświadczonych i kreatywnych projektantów, którzy zaproponują ci optymalne i funkcjonalne rozwiązania dla twojego obiektu budowlanego. Firma B&A Group może również zająć się uzyskaniem wszelkich opinii, uzgodnień i warunków technicznych niezbędnych do realizacji projektu.
– Doradztwie i konsultacji w zakresie budownictwa i architektury. Firma B&A Group może pomóc ci w wyborze materiałów, technologii i rozwiązań energetycznych dla twojego obiektu budowlanego. Firma B&A Group może również pomóc ci w uzyskaniu dofinansowania lub kredytu na budowę, remont lub modernizację. Firma B&A Group może również pomóc ci w sprawach związanych z planowaniem przestrzennym, ochroną środowiska i dziedzictwa kulturowego.

Firma B&A Group to firma, która oferuje kompleksowe usługi w zakresie budownictwa i architektury. Firma B&A Group to firma, która dba o satysfakcję i zadowolenie swoich klientów. Firma B&A Group to firma, która realizuje twoje marzenia o idealnym domu lub obiekcie budowlanym. Nie zwlekaj, zadzwoń do nas i umów się na spotkanie.

Nasza lokalizacja

Adres

Zadzwoń

Telefon

SUBSKRYBUJ NAS!

i odbierz już dziś swój prezent 🎁

Zapisz się do naszego newslettera, aby być na bierząco z naszymi nowymi wpisami, promocjami oraz odbierz przy okazji prezent w postaci darmowego wzoru zgłoszenia budynku gospodarczego do 35,00m2 wraz z przykładowymi rysunkami.

To nie spam! Przeczytaj naszą politykę prywatności żeby dowiedzieć się więcej.