STAROSTWO POWIATOWE W MSZANIE DOLNEJ – WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY 

#pozwolenienabudowę #prawobudowlane #mszanadolna #starostwo

WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY

Kontakt – adres, telefon, godziny otwarcia

ul. Spadochroniarzy 6
34-730 Mszana Dolna

Tel. (18) 26-10-350

Strona www: https://bip.malopolska.pl/splimanowa,m,281367,informacje.html
E-mail: budownictwo@powiat.limanowski.pl
E-budownictwo: https://e-budownictwo.gunb.gov.pl/

Druki do pobrania:

Co możesz załatwić w Starostwie Powiatowym oddział w Mszanie Dolnej – Wydział Budownictwa i Architektury?

Wydział Budownictwa i Architektury w Mszanie Dolnej to organ administracji publicznej, który zajmuje się sprawami związanymi z budownictwem i nadzorem budowlanym na terenie Mszany Dolnej i okolic. W Wydziale Budownictwa i Architektury w Mszanie Dolnej możesz załatwić m.in.:

– wniosek o pozwolenie na budowę, użytkowanie, legalizację lub umorzenie postępowania administracyjnego w sprawach budowlanych;
– zawiadomienie o zakończeniu budowy lub o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych;
– informację o stanie technicznym obiektu budowlanego lub o przyczynach powstania katastrofy budowlanej;
– skargę lub wniosek do Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego, jeśli nie zgadzasz się z działaniami wojewódzkich inspektorów nadzoru budowlanego lub wojewodów;
– konsultację z pracownikami Wydziału Budownictwa i Architektury w sprawach związanych z prawem budowlanym i normami technicznymi.

Aby załatwić sprawę w Wydziale Budownictwa i Architektury w Mszanie Dolnej, musisz wypełnić odpowiedni druk wniosku lub zawiadomienia, który możesz pobrać z naszej strony lub odebrać w siedzibie Wydziału. Następnie musisz złożyć dokumenty w biurze obsługi interesanta lub wysłać je pocztą. Niektóre sprawy możesz również załatwić przez Internet, korzystając z portalu E-budownictwo.

Czym zajmuje się Wydział Budownictwa i Architektury w Starostwie Powiatowym oddział w Mszanie Dolnej?

Wydział zajmuje się sprawami z zakresu administracji architektoniczno – budowlanej, w ramach swoich kompetencji, takimi jak:

 • Ustanawianie obowiązku nadzoru inspektorskiego.
 • Udzielanie pozwolenia na budowę obiektów budowlanych, budynków i budowli w formie decyzji.
 • Przyjmowanie zgłoszeń o zamiarze wykonania robót budowlanych.
 • Wydawanie decyzji o sprzeciwie do zgłoszeń o zamiarze wykonania robót budowlanych.
 • Ustanawianie obowiązku uzyskania pozwolenia na wykonanie obiektu lub robót objętych zgłoszeniem w formie decyzji.
 • Przyjmowanie zgłoszeń o rozbiórce budynków, budowli, obiektów i urządzeń budowlanych.
 • Ustanawianie obowiązku uzyskania pozwolenia na rozbiórkę.
 • Żądanie przedstawienia danych o obiekcie lub prowadzeniu robót rozbiórkowych.
 • Udzielanie pozwolenia na budowę całego zamierzenia lub wybranych obiektów mogących samodzielnie funkcjonować.
 • Zatwierdzanie projektu budowlanego.
 • Sprawdzanie projektów zagospodarowania, co do zgodności rozwiązań z przepisami techniczno budowlanymi.
 • Ustanawianie obowiązku usunięcia wskazanych nieprawidłowości w projekcie budowlanym.
 • Odmowa zatwierdzania projektu budowlanego i udzielania pozwolenia na budowę na terenie, na którym znajduje się obiekt budowlany w stosunku, do którego orzeczono nakaz rozbiórki.
 • Wydawanie decyzji o zmianie pozwolenia na budowę w przypadku zamierzonych zmian w stosunku do zatwierdzonego projektu budowlanego.
 • Uchylenie decyzji o pozwoleniu na budowę w przypadku istotnego odstępstwa od zatwierdzonego projektu.
 • Wydawanie decyzji o wygaśnięciu pozwolenia na budowę , oraz wydawanie nowej decyzji o pozwoleniu na budowę.
 • Prowadzenie rejestru wniosków o pozwoleniu na budowę.
 • Prowadzenie rejestru wydanych decyzji o pozwoleniu na budowę oraz archiwizowanie dokumentów związanych z decyzją przez okres istnienia obiektu.
 • Przenoszenie pozwolenia na budowę na rzecz innej osoby.
 • Wydawanie dzienników budowy.
 • Ustanawianie obowiązku geodezyjnego wyznaczenia w terenie oraz po wybudowaniu geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w stosunku do obiektów budowlanych wymagających zgłoszenia.
 • Przekazywanie kopii ostatecznych decyzji wraz z projektem budowlanym do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.
 • Wydawanie decyzji o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości.
 • Wydawanie decyzji o zmianie sposobu użytkowania obiektu.
 • Stwierdzanie obowiązku sporządzania raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
 • Przeprowadzanie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko.
 • Wydawanie zaświadczeń właścicielowi domu jednorodzinnego potwierdzającego powierzchnie użytkowania i wyposażenie techniczne domu.
 • Przyjmowanie kopii uchwalonych planów zagospodarowania przestrzennego gminy.
 • Prowadzenie analizy studiów z zakresu zagospodarowania przestrzennego odnoszących się do obszaru i zagadnień jego rozwoju.
 • Opiniowanie projektów planów zagospodarowania przestrzennego województwa.
 • Potwierdzenie spełnienia wymagań samodzielnego lokalu mieszkalnego dla celów ustanowienia odrębnej własności lokali.
 • Wydawanie zaświadczeń o potwierdzeniu oświadczenia inwestora o wielkości udziału infrastruktury towarzyszącej wykorzystywanej dla potrzeb budownictwa mieszkalnego.
 • Uczestnictwo w posiedzeniach ZUDP.
 • Sporządzanie spisów zdawczo – odbiorczych akt do archiwum.
 • Udostępnienie na wniosek zainteresowanych stron informacji publicznych wchodzący w zakres merytoryczny Wydziału.
 • Sporządzanie i przekazywanie sprawozdań dla Głównego Urzędu Statystycznego.
 • Przekazywanie kopii ostatecznych decyzji o pozwoleniu na budowę oraz kopii zgłoszeń do Urzędów Gmin i Urzędów Miast powiatu limanowskiego.”

Pomoc w procedurach odbiorowych, zgłoszeniach oraz przy kontaktach z Wydziałem Budownictwa i Architektury w Starostwie Powiatowym w oddziale w Mszanie Dolnej

Planując budowę, przebudowę lub rozbudowę swojego domu lub innego obiektu budowlanego, należy się przygotować do załatwienia wielu formalności związanych z prawem budowlanym. To zadanie może być szczególnie skomplikowane, zwłaszcza jeśli brakuje doświadczenia i wiedzy w tej dziedzinie. Dlatego warto skorzystać z pomocy doświadczonej firmy inżynierskiej, która wesprze w składaniu wniosków, komunikacji z nadzorem, a także przy odbiorach i zgłoszeniach w nadzorze budowlanym.

Nasz zespół wykwalifikowanych inżynierów, inspektorów oraz projektantów ma wieloletnie doświadczenie w branży budowlanej. Oferujemy kompleksowe usługi nadzoru budowlanego na obszarze miasta Mszana Dolna i okolic.

Pomoc, jaką możemy zaoferować, obejmuje:
– Przygotowywanie i składanie wniosków związanych z rozpoczęciem lub zakończeniem budowy, uzyskiwaniem pozwolenia na użytkowanie, legalizacją, umorzeniem postępowania administracyjnego i innymi kwestiami budowlanymi. Znamy wszystkie wymagania i procedury niezbędne do uzyskania pozytywnej decyzji z urzędu nadzoru budowlanego. Wypełnimy odpowiednie druki, udzielimy porad dotyczących wymaganych załączników, aby zwiększyć szanse na akceptację wniosku.
– Nawiązywanie i utrzymywanie kontaktu z Wydziałem Budownictwa i Architektury. Reprezentujemy przed tym organem, dbając o zgodność inwestycji z prawem i normami technicznymi. Regularnie informujemy o postępach w postępowaniu administracyjnym, a także o uwagach i zastrzeżeniach ze strony Wydziału. Negocjujemy i rozwiązujemy wszelkie spory i problemy, które mogą pojawić się podczas realizacji inwestycji.
– Przeprowadzanie odbiorów i zgłoszeń w Wydziale Budownictwa i Architektury. Towarzyszymy podczas odbiorów technicznych i końcowych obiektu budowlanego, sprawdzając i potwierdzając jego jakość i zgodność z projektem, warunkami umowy, przepisami prawa i normami technicznymi. Wystawimy certyfikaty i protokoły odbioru, niezbędne do uzyskania pozwolenia na użytkowanie lub zgłoszenia zakończenia budowy. Pomagamy również w złożeniu zawiadomienia o zakończeniu budowy lub zawiadomienia o planowanym terminie rozpoczęcia prac budowlanych.

Korzystanie z naszej pomocy to gwarancja oszczędności czasu, środków finansowych i nerwów. Oferujemy profesjonalną i kompleksową obsługę na każdym etapie Twojej inwestycji budowlanej. Jesteśmy partnerem, na którym można polegać. Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji o naszej ofercie.

Dodatkowo, nie jesteśmy jedynie firmą zajmującą się nadzorami budowlanymi, ale również firma doradczą i projektową. Możemy pomóc w przygotowaniu i opracowaniu projektu budowlanego lub dostosowaniu gotowego projektu do Twoich potrzeb. Nasz doświadczony zespół projektantów proponuje optymalne i funkcjonalne rozwiązania dla Twojego obiektu budowlanego. Oferujemy również doradztwo w zakresie wyboru materiałów, technologii i rozwiązań energetycznych, a także w uzyskiwaniu dofinansowania lub kredytu na budowę, remont lub modernizację. Możemy również wspierać w kwestiach związanych z planowaniem przestrzennym, ochroną środowiska i dziedzictwem kulturowym.

Jesteśmy firmą, która dostarcza kompleksowe usługi w zakresie budownictwa i architektury, dbając o satysfakcję i zadowolenie klientów. Realizujemy marzenia o idealnym domu lub obiekcie budowlanym. Nie zwlekaj, zadzwoń do nas i umów się na spotkanie.

Nasza lokalizacja

Adres

Zadzwoń

Telefon

SUBSKRYBUJ NAS!

i odbierz już dziś swój prezent 🎁

Zapisz się do naszego newslettera, aby być na bierząco z naszymi nowymi wpisami, promocjami oraz odbierz przy okazji prezent w postaci darmowego wzoru zgłoszenia budynku gospodarczego do 35,00m2 wraz z przykładowymi rysunkami.

To nie spam! Przeczytaj naszą politykę prywatności żeby dowiedzieć się więcej.