ISTOTNE ODSTĄPIENIE OD ZATWIERDZONEGO PROJEKTU

Kiedy zmiany są istotne a kiedy nie? Jak wygląda procedura zmiany pozwolenia na budowę? Kiedy zmiany wymagają legalizacji?

Bardzo często po uzyskaniu pozwolenia na budowę bądź w trakcie prowadzonych robót budowlanych powstaje konieczność zmiany projektu budowlanego. Powody wprowadzania takich zmian są różne: ekonomiczne, często projekt nie jest zbyt przemyślany przez inwestora albo na budowie pojawi się błąd ze strony wykonawców, który ciężko jest naprawić i sensowniej jest po prostu zmienić pozwolenie. Posiadane przez nas doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi daje podstawy do tego żeby twierdzić, że nie ma projektu a tym samym budowy, która takich zmian nie potrzebuje.

Zmiany w projekcie – definicja, rodzaje

Zmiany (odstąpienia) w zatwierdzonym projekcie mogą być istotne lub nieistotne, w zależności od ich charakteru i wpływu na projekt budowlany. Zmiana jest uważana za istotną, jeśli wpływa na podstawowe elementy projektu, takie jak powierzchnia zabudowy, wysokość, szerokość długość a także liczba kondygnacji. Jeśli zmiana jest niewielka i nie wpływa istotnie na projekt, często można ją zrealizować bez konieczności uzyskania zmiany pozwolenia. Taką konieczność uzyskania zmiany decyzji o pozwoleniu na budowę powodują odstąpienia w zakresie:

 • projektu zagospodarowania działki lub terenu, w przypadku zwiększenia obszaru oddziaływania obiektu poza działkę, na której obiekt budowlany został zaprojektowany;
 • charakterystycznych parametrów obiektu budowlanego dotyczących:
  a) powierzchni zabudowy w zakresie przekraczającym 5%,
  b) wysokości, długości lub szerokości w zakresie przekraczającym 2%,
  c) liczby kondygnacji;
 • warunków niezbędnych do korzystania z obiektu budowlanego przez osoby niepełnosprawne;
 • zmiany zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części;
 • ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, innych aktów prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;
 • wymagającym uzyskania lub zmiany decyzji, pozwoleń lub uzgodnień, które są wymagane do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę lub do dokonania zgłoszenia;
 • zmiany źródła ciepła do ogrzewania lub przygotowania ciepłej wody użytkowej, ze źródła zasilanego paliwem ciekłym, gazowym, odnawialnym źródłem energii lub z sieci ciepłowniczej, na źródło opalane paliwem stałym.

Kwalifikacji odstąpienia dokonuje projektant a nie tak jakby mogło się wydawać kierownik budowy. Czasami zmiana, która wydaje się być istotna taką nie jest. Przykładowo zmiana lokalizacji budynku na działce, jeżeli nie powoduje zmiany obszaru oddziaływania, będzie uważana za zmianę nieistotną a zmiana sposobu ogrzewania budynku z gazowego na olej opałowy już tak.

Sama procedura zmiany pozwolenia na budowę wygląda bardzo podobnie do uzyskania samego pozwolenia, potrzebujemy wniosek, oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, projekt ze zmianami a także w razie koniczności opłatę skarbową. Procedura zmiany pozwolenia na budowę odbywa się, w większości przypadków, w odpowiednim wydziale Starostwa Powiatowego i musi być dokonana przed faktycznym wykonaniem określonych robót budowlanych. Odstępstwa wykonane bez wymaganej zmiany pozwolenia wymagają już legalizacji w odpowiednim Inspektoracie Nadzoru Budowlanego.

W razie pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu. Chętnie odpowiemy na wszystkie pytania, doradzimy a także pomożemy w skutecznej zmianie pozwolenia na budowę.

Tekst sporządzony na podstawie Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2023.682 t.j. z dnia 2023.04.12).

Wszystkie teksty, rysunki, zdjęcia oraz wszystkie inne informacje opublikowane na niniejszych stronach są chronione prawem autorskim. Wszelkie kopiowanie, dystrybucja, elektroniczne przetwarzanie oraz przesyłanie zawartości bez zezwolenia autora jest zabronione.

 
Autor: Zespół B&A Group

Nasza lokalizacja

Adres

Zadzwoń

Telefon

SUBSKRYBUJ NAS!

i odbierz już dziś swój prezent 🎁

Zapisz się do naszego newslettera, aby być na bierząco z naszymi nowymi wpisami, promocjami oraz odbierz przy okazji prezent w postaci darmowego wzoru zgłoszenia budynku gospodarczego do 35,00m2 wraz z przykładowymi rysunkami.

To nie spam! Przeczytaj naszą politykę prywatności żeby dowiedzieć się więcej.