ODLEGŁOŚĆ PROJEKTOWANEGO BUDYNKU OD GRANICY LASU

Wielu inwestorom marzy się domek zlokalizowany wśród pachnących łąk sąsiadujący z lasem. Jednak budowa budynku w takich pięknych okolicznościach przyrody z prawnego punktu widzenia może przysporzyć wielu kłopotów. W poniższym tekście znajdują się odpowiedzi na pytania czym właściwie jest las wg obowiązujących przepisów.
W jakiej odległości od granicy lasu można budować oraz kiedy las, lasem nie jest i można zastosować wyjątek od reguły zawartej w warunkach technicznych.

Co nazywamy lasem?

Zgodnie z §  271. ust. 8. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (zwane dalej Warunkami Technicznymi) za las uznaje się cyt.: „grunt leśny (Ls) określony na mapie ewidencyjnej lub teren przeznaczony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jako leśny”.

Poniżej przykłady oznaczeń lasu na przytoczonych dokumentach:

  • grunt na mapie ewidencyjnej bądź zasadniczej oznaczony, jako leśny np. LsIV, lub inny np. PSV
Fragment mapy zasadniczej
Fragment mapy zasadniczej – źródło, zasoby własne
  • teren przeznaczony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, jako leśny
Fragment rysunku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana Dolna
Fragment rysunku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana Dolna – źródło: https://sip.gison.pl/mszanadolnagmina


– oba powyższe przypadki mogą występować równocześnie.

Jaką odległość przyjąć od granicy lasu?

Jeżeli już zidentyfikowane zostanie, z którą z powyższych sytuacji mamy do czynienia należy również sprawdzić, w jaki sposób przyjmować odległość od granicy lasu. Zgodnie z przytoczonym wyżej przepisem cyt.: „Najmniejszą odległość budynków ZL, PM, IN od granicy (konturu) lasu (…) przyjmuje się, jako odległość ścian tych budynków od ściany budynku ZL z przykryciem dachu rozprzestrzeniającym ogień.”

Kategorie ZL, PM i IN określają wymagania przeciwpożarowe dla każdej z nich. Upraszczając, budynki mieszkalne jednorodzinne, usługowe czy letniskowe należą do kategorii ZL, budynki gospodarcze do kategorii PM a budynki inwentarskie (służące do chowu zwierząt) do kategorii IN.

Analizując tabelę zawartą w  § 271. ust. 1. Warunków Technicznych można określić, w jakiej odległości od granicy lasu znajdować mają się poszczególne kategorie budynków. 

Tabela z WT
 

Według tabeli odległość projektowanego budynku ZL z materiałów nierozprzestrzeniających ognia od granicy lasu wynosi 12 m a projektowanego budynku ZL z materiałów rozprzestrzeniających ogień wynosi 16 m.

Bardzo ważna informacja znajduję się również w ust. 8a w/w paragrafu Warunków Technicznych, która mówi o pewnym odstępstwie od w/w kwalifikacji gruntów mianowicie, jeżeli projektowany budynek wykonanych jest z elementów nierozprzestrzeniających ognia, niezawierających pomieszczeń zagrożonych wybuchem oraz posiadających klasę odporności pożarowej wyższą niż wymagana zgodnie z § 212 Warunków Technicznych, a granica (kontur) lasu znajduje się na terenie przeznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę niezwiązaną z produkcją leśną to odległość w zależności od lokalizacji konturu lasu wynosi na sąsiedniej działce 4 m, na działce, na której sytuuje się budynek – nie określa się.

Dla uproszczenia przygotowaliśmy grafiki pokazujące jak można usytuować daną nieruchomość w stosunku do granicy lasu:

ODLEGŁOŚĆ OD GARANICY LASU (LsIV, ZL) BUDYNKU Z MATERIAŁÓW NIEROZPRZESTRZENIAJĄCYCH OGNIA

ODLEGŁOŚĆ OD GARANICY LASU (LsIV, ZL) BUDYNKU Z MATERIAŁÓW ROZPRZESTRZENIAJĄCYCH OGNIEŃ

ODLEGŁOŚĆ OD GARANICY LASU (PsIV, ZL) BUDYNKU Z MATERIAŁÓW NIEROZPRZESTRZENIAJĄCYCH OGNIA

 ODLEGŁOŚĆ OD GARANICY LASU (LsIV, MN) BUDYNKU Z MATERIAŁÓW NIEROZPRZESTRZENIAJĄCYCH OGNIA

 ODLEGŁOŚĆ OD GARANICY LASU (LsIV, MN) BUDYNKU Z MATERIAŁÓW NIEROZPRZESTRZENIAJĄCYCH OGNIA GDZIE KONTUR ZNAJDUJE SIĘ W GRANICACH DZIAŁKI INWESTORA

ODLEGŁOŚĆ OD GARANICY LASU (LsIV, MN) BUDYNKU Z MATERIAŁÓW NIEROZPRZESTRZENIAJĄCYCH OGNIA GDZIE KONTUR ZNAJDUJE SIĘ W GRANICACH DZIAŁKI INWESTORA, DODATKOWO GRANICA LASU ZA DROGĄ

Legenda

W razie pytań bądź wątpliwości zapraszamy do kontaktu z naszą firmą, chętnie odpowiemy na wszystkie pytania. Pomożemy w skutecznym uzyskaniu pozwolenia na budowę bądź zgłoszenia w atrakcyjnej cenie.

Tekst sporządzony na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2022.1225)
Wszystkie teksty, rysunki, zdjęcia oraz wszystkie inne informacje opublikowane na niniejszych stronach są chronione prawem autorskim. Wszelkie kopiowanie, dystrybucja, elektroniczne przetwarzanie oraz przesyłanie zawartości bez zezwolenia autora jest zabronione.

Autor: Zespół B&A Group

Nasza lokalizacja

Adres

Zadzwoń

Telefon

SUBSKRYBUJ NAS!

i odbierz już dziś swój prezent 🎁

Zapisz się do naszego newslettera, aby być na bierząco z naszymi nowymi wpisami, promocjami oraz odbierz przy okazji prezent w postaci darmowego wzoru zgłoszenia budynku gospodarczego do 35,00m2 wraz z przykładowymi rysunkami.

To nie spam! Przeczytaj naszą politykę prywatności żeby dowiedzieć się więcej.